Dijital Sağlık
Çözümleri

Yenilikçi kardiyak izlem hizmetinin önde gelen tedarikçisi

Monitörizasyonu yapılmış milyonlarca hasta

1993 yılından bu yana uzaktan kardiyak izlem hizmeti ile sağlık profesyonellerinin hasta kardiyak aktivitesi ve aritmi verilerine zamanında erişerek erken müdahale şansını artıran LifeWatch, Amerika Birleşik Devletleri’nde 700’ün üzerinde sözleşmeli kurum ağıyla, 1500’ün üzerinde hastanede, 700 binden fazla hastaya hizmet vermektedir.

2016 yılında Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan Lifewatch Sağlık Hizmetleri A.Ş., Başkent Ankara’da geniş alana sahip merkez binası, nitelikli teknik altyapı ve kardiyak izlem alanında Amerika’da eğitim almış uzman kadrosuyla; lojistik, veri kullanımı ve aktarımının yanı sıra kayıtların saklanması konularında yıllık 500.000 hastaya hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

LifeWatch MCT 3L Hakkında

LifeWatch MCT 3L, aritmi tespit edilen hastanın bilgilerini LifeWatch İzlem Merkezi’ne 7 gün 24 saat iletir. Elde edilen analiz bilgilerini hekim ile paylaşır ve hizmet tamamlandığında, hekime ayrıca hizmet sonu raporu gönderir.
Hastanın bilgilerini otomatik olarak kayıt edebilen ve anında iletebilen LifeWatch MCT 3L ile erken müdahale şansı artar. Semptomatik kayıt ve aktarımının hasta tarafından başlatılabilmesine olanak sağlayan cihaz ile hekim tarafından önceden belirlenmiş kriterlere uymayan bir durum ile karşılaşıldığında, LifeWatch tarafından, hekime en kısa sürede haber verilir.

Hekimlerin; ideal tedavi yaklaşımını belirleme, erken aritmi semptomları ve aritminin etiyolojisini belirlemekte kullandığı ayrıntılı EKG kayıtlarına (21 gün / 500 saat) ulaşabilme imkanı sunar.
FDA izinli ve CE sertifikasına sahip LifeWatch MCT 3L ile sağlık profesyonelleri ve hastalara güvenli bir ürünün yanı sıra kolay kullanım imkanı sunulmakta, telemetrik izlem portalıyla doktora ulaştıran sistem hekimlerin zamandan ve iş yükünden tasarruf etmesini sağlamaktadır.

Mobil Kardiyak Telemetrik Monitörizasyon Neden Gerekli?

Kardiyak hastalar için yeterli süre boyunca yapılacak mobil izleme tıbbi bir gerekliliktir. Holter ve Event Recorder ile ritim bozukluklarını tespit etme oranı %24 iken, Mobil Kardiyak Telemetrik İzlem Hizmeti ritim bozukluklarının tespit oranını %61’e çıkarmaktadır. ¹

Mobil Kardiyak Telemetrik Monitörizasyon ile;

* Tanı doğruluğunun artırılması
* Kardiyak hastaların tedavi başarısına katkı sağlanması
* Tedavi maliyetlerini düşürülmesi
* Hasta memnuniyetini artırılması
* Verimlilik ve finansal sürdürülebilirliğe artırılması

Tarihimiz

LifeWatch 1993’den bu yana, ileri teknoloji, aritmi monitörizasyonu hizmeti, canlı destek ve bilgi yönetimiyle dijital sağlık hizmetleri kalite ve etkinliğini iyileştirmek için yenilikçi çözümler üretmektedir.

2017

Türkiye'de MCT 3L Lansmanının yapılması ve Türkiye pazarına girilmesi

2016

LifeWatch MCT 1 Lead Bandının Amerika’da lansmanı

2015

Türkiye'de izlem hizmeti oluşması için Joint Venture (Ortak Girişim)

2012

Üçü bir arada kardiyak izlem sunumu 3 Lead MCT’nin, 24/48 saat seçenekli Holter ve otomatik algılayan/otomatik gönderen kardiyak olay monitörünün ilk kez pazara sunulması

2009

3 Lead MCT'nin ve seçenekli Holter’i bir arada sunan kalp monitörün ilk kez pazara sunulması

2008

3 Lead MCT ile kalbi üç farklı açıdan gösteren monitörün ilk kez pazara sunulması

2007

1 lead MCT monitörle Mobil Kardiyak Telemetri pazarına girmesi

2001

AF'yi, bradikardiyi ve taşikardiyi saptamak için otomatik tetiklemeli kalp monitörünün ilk kez pazara sunulması

1994-2000

King of Hearts, Explorer ve MicroER kardiyak monitörlerinin lansmanı

1993

LifeWatch'ın simgesel Bilek Kayıt Cihazı için klinik hizmetler sağlamak amacıyla ilk monitörizasyon merkezini Amerika’da açması

LifeWatch Değerleri

Biz doğruluğa, takım çalışmasına ve yeniliğe önem veriyoruz.

Doğruluk

Bütün eylem ve ilişkilerde en yüksek etik değerlere, profesyonel standartlara, Devlet yasa ve yönetmeliklerine ve dürüstlüğe bağlılık.

Takım Çalışması

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte çalışmak

Yenilik

Ürün ve hizmet geliştirme için yeni fikirlere açık olmak

1.    Tsang JP, Mohan S. Benefits of mobile cardiac telemetry, Medical Devices: Evidence and Research. 2014:7 1–5