ARİTMİ

Nedir?

Aritmi yaygın bir durumdur ve bu durumda kalp çok hızlı, çok yavaş veya düzensiz atar. Kalp düzenli atmayınca yeterli kan pompalayamaz. Aritmi genelde zararsızdır. Buna rağmen bazı durumlarda acil tedavi için bir uyarı niteliğinde olabilir.

Pekçok aritmi çok seyrek gerçekleşir bu yüzden de doktor ziyaretinde tespiti zordur. Genelde doktorlar uzun süreli izlem için kardiyak olay monitörü reçete eder. Son yorumlama için doktora bir rapor gönderilir.

Aritminin en sık rastlanan semptomları şunlardır:

  •  Çarpıntı
  •  Flutter
  •  Bayılma veya baş dönmesi
  •  Nefes almada zorluk
  •  Göğüs ağrısı

 

Aritmi çeşitleri

  • Atrial fibrilasyon (AF) milyonlarca Amerikalı’yı etkileyen en yaygın aritmi çeşididir. AF, genelde hızlı, düzensiz kalp çarpmasıdır ve kalbin üst bölmeleri (atrium) düzensiz titreşir (fibrilasyon). AF’nin hayat kalitesi üstünde negatif etkisi vardır, kalp çarpıntılarına, kronik yorgunluğa ve inme riskinin 5 kat artmasına neden olur.
  • Bradikardi, kalbin çok yavaş atmasıdır. Eğer kalbiniz dakikada 60’dan daha az atıyorsa, bu normalden daha azdır. Bazı kişilere göre, yavaş kalp atışı hiçbir soruna neden olmaz. Diğerlerinde kalbin doğal pacemaker’ı olması gerektiği gibi çalışmadığına veya kalbin elektrik yolunun bozulduğuna işaret edebilir. Bradikardinin ciddi formlarında kalp öyle yavaş atar ki vücudun ihtiyacını karşılayamaz. Bu da tedavi edilmesi gereken semptomlara yol açabilir.
  • Taşikardi dinlenme kalp hızının anormal hızlı olması - genelde dakikada 100 atış- durumudur. Taşikardide kalbin üst ve/veya alt odalarının anlamlı ölçüde hızlı kasılıp gevşemesi söz konusudur. Kalp çok hızlı atınca az etkili olur ve kalp dahil vücuda giden kan azalır. Taşikardisi olan bazı hastalar semptom veya komplikasyon göstermezler. Taşikardi; inme, ani kalp durması ve ölüm riskini anlamlı ölçüde artırır.