LifeWatch Ailesine katılın

LifeWatch ayrımcılık yapmayan, personellerinin veya iş başvurusu yapanların ırk, renk, din, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik veya davranış, ulusal köken, yaş, engel, gazilik veya yasalarla korunmuş diğer karakteristikleri sebebiyle karşı ayrımcılığını katiyen yasaklamış bir şirkettir. Bütün işe alım, terfi, eğitim, ücretlendirme ve yan hak, transfer, disiplin ve işten çıkarma da dahil ama bunlarla sınırlı olmayan tüm istihdam kararlarının yasadışı ayrımcılıktan muaf olmasını sağlamak için pozitif ayrımcılık yapılır.