Teaser Image: Uzaktan Kardiyak İzlem Hizmetleri

Yenilikçi

Uzaktan Kardiyak İzlem Hizmetleri

Daha Fazla...
Teaser Image: Hasta Memnuniyeti

Yüksek

Hasta Memnuniyeti

Daha Fazla...
Teaser Image: Erişilebilir Veri

Zamanında

Erişilebilir Veri

Daha Fazla...
Yüksek Hasta Memnuniyeti Daha Fazla...
%60'DAN FAZLA Amerika'nın en iyi kardiyak bakım hastaneleri LifeWatch hizmetleri kullanmaktadır Daha Fazla...
LIFEWATCH VE GE HEALTHCARE stratejik ilişki geliştirmek için niyet mektubu (LOI) imzalamıştır Daha Fazla...

LifeWatch MCT 3L

Semptomatik ve asemptomatik aritminin gerçek zamanlı tespiti ve kablosuz transfer edilmesi

Şirket Profili

1993’den bu yana LifeWatch yenilikçi uzaktan kardiyak izlem hizmetleri sunmaktadır

Daha Fazla...

Sağlık Profesyonelleri

LifeWatch kardiyak izlem hizmetleri ve ESK ile karşılıklı çalışabilir

Daha Fazla...